18
Tháng 03

Hội nhập quốc tế là xu thế đào tạo hiện nay (phần 1)

Hội nhập quốc tế là xu thế đào tạo hiện nay[...]

16
Tháng 03

Sinh viên TDC thích ứng với môi trường chuyển đổi số trong Doanh nghiệp hiện nay

Sinh viên TDC thích ứng với môi trường chuyển đổi số trong Doanh nghiệp hiện nay[...]

27
Tháng 02

Thẩm định chương trình đào tạo CNTT (Nhật Bản)

Thẩm định chương trình đào tạo CNTT (Nhật Bản)[...]

25
Tháng 02

Thẩm định chương trình đào tạo CNTT

Thẩm định chương trình đào tạo CNTT[...]

20
Tháng 02

Thẩm định chương trình đào tạo Mạng máy tính & Đồ họa

Thẩm định chương trình đào tạo Mạng máy tính & Đồ họa[...]

17
Tháng 02

Lịch báo cáo Thực tập tốt nghiệp - HK1-2022-2023

Lịch báo cáo thực tập tốt nghiệp HK1 NH 2022-2023 của Khoa Công nghệ thông tin[...]

31
Tháng 01

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề công nghệ thông tin năm 2022

Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Công nghệ thông tin năm 2022[...]

12
Tháng 01

Lãnh đạo Nhà trường kết hợp cùng Khoa CNTT đến thăm và chúc Tết doanh nghiệp

Lãnh đạo Nhà trường kết hợp cùng Khoa CNTT đến thăm và chúc Tết doanh nghiệp[...]

10
Tháng 01

Tiến tới Đại hội Đại biểu hội sinh viên Việt Nam

Tiến tới Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2025[...]

07
Tháng 01

Lễ ra quân Xuân tình nguyện

Lễ ra quân Xuân tình nguyện[...]

Sự kiện
Hoạt động