Đăng ký các học phần Anh văn 1, 2, 3, 4, 5

Đăng ký các học phần Anh văn 1, 2, 3, 4, 5

08
11
'18

Các bạn sinh viên có nhu cầu học các học phần Anh văn 1, 2, 3, 4, 5 thì đăng ký nha. Danh sách sẽ được gửi về Khoa Tiếng Anh và Phòng Đào tạo để mở lớp. Hạn chót 28/11/2018.

 


Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở