Đăng ký thực tập Doanh nghiệp 2019

Đăng ký thực tập Doanh nghiệp 2019

15
04
'19

Thực tập doanh nghiệp là đợt thực tập dành cho sinh viên năm 2 sau khi đã học một số môn học cụ thể. Để đăng ký thực tập doanh nghiệp, các sinh viên vui lòng điền vào form bên dưới trước ngày 23/04/2018 và chuẩn bị kỹ trước khi đi thực tập.

 


1. FORM ĐĂNG KÝ THỰC TẬP DOANH NGHIỆP
(Hạn chót đăng ký là hết ngày 23/04/208. Sau thời gian này, Khoa sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp đăng ký bổ sung nào.)
Thời gian thực tập: Từ 24/06 - 10/08/2019

Đã hết hạn đăng ký...
2. CÁC CÔNG VIỆC CẦN CHUẨN BỊGhi chú:
(1) - Website tham khảo cách viết CV: https://www.topitworks.com/blogs/10-mau-cv-it-pho-bien/
(2) - Ở Bước 3, nếu ban chọn chuyên ngành web, có thể tham khảo các công nghệ sau: ReactJS, VueJS, AngularJS, Laravel, Wordpress, NodeJS, v.v... và Git
 

Tuyển sinh
CAO ĐẲNG
2022
Ngành

Truyền thông &
Mạng máy tính
Ngành

Công nghệ thông tin
Ngành

Thiết kế đồ họa

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Lịch
trực khoa

Họ & Tên (Chức vụ) Thời gian
Buổi Thứ
Phan Thị Thể
(Phó Trưởng khoa - Phụ trách Khoa)
Sáng Thứ 2
Chiều Thứ 5
Sáng Thứ 6
Nguyễn Huy Hoàng
(Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm)
Chiều Thứ 4
Cao Trần Thái Anh
(Trưởng Bộ môn Mạng máy tính)
Chiều Thứ 3
Nguyễn Phong Lan
(Trưởng Bộ môn Đồ họa)
Sáng Thứ 3
Phan Thanh Nhuần
(Trưởng Bộ môn Hệ thống thông tin)
Sáng Thứ 5
Việc làm TDC

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở