Danh sách sinh viên phỏng vấn vòng 2 - chương trình CNTT gắn kết với đối tác Nhật Bản

Danh sách sinh viên phỏng vấn vòng 2 - chương trình CNTT gắn kết với đối tác Nhật Bản

14
09
'19

Các sinh viên có tên trong danh sách vui lòng có mặt lúc 8:30 sáng thứ 3 (17/09/2019) tại hội trường B.

 


Các sinh viên có tên trong danh sách bên dưới vui lòng có mặt lúc 8:30 sáng thứ ba (17/09/2019) tại Hội trường B (sát phòng B002A) để nghe phổ biến quy trình phỏng vấn. Những sinh viên vắng mặt buổi này xem như sẽ không tham gia phỏng vấn tuyển sinh.
STT MSSV Họ Tên
1 19211TT4514 Phạm Tuấn Anh
2 19211TT0342 Phạm Hoàng Anh
3 19211TT0866 Lý Kỳ Anh
4 19211TT3766 Nguyễn Văn Anh
5 19211TT0508 Lê Quốc Bảo
6 19211TT3678 Văn Bá Biên
7 19211TT2879 Đặng Thanh Bình
8 19211TT0851 Võ Thanh Bình
9 19211TT3961 Nguyễn Phan Thái Châu
10 19211TT4280 Vũ Minh Chuẩn
11 19211TT3086 Bùi Đình Công
12 19211TT0268 Nguyễn Bảo Đảm
13 19211TT0234 Nguyễn Khắc Danh
14 19211TT2729 Lê Nguyễn Đức Danh
15 19211TT0273 Đỗ Thành Đạt
16 19211TT3064 Phạm Trung Du
17 19211TT1234 Nguyễn Hải Dương
18 19211TT1062 Phan Thanh Dương
19 19211TT0901 Huỳnh Nhựt Duy
20 19211TT3713 Nguyễn Văn Giang
21 19211TT3736 Trần Thanh Hải
22 19211TT1000 Phạm Thế Hiệp
23 19211TT1000 Phạm Thế Hiệp
24 19211TT4107 Trương Minh Hiếu
25 19211TT1024 Trần Văn Hiếu
26 19211TT1048 Phạm Hồng Hòa
27 19211TT3618 Đỗ Đăng Hòa
28 19211TT1049 Huỳnh Thế Hoàng
29 19211TT0047 Hồ Sĩ Hùng
30 19211TT2083 Nguyễn Khắc Hùng
31 19211TT0720 Trần Quang Hưng
32 19211TT0119 Bùi Hoàng Huy
33 19211TT2393 Phan Đức Huy
34 19211TT0890 Trịnh Quang Khải
35 19211TT0267 Nguyễn Trung Kiên
36 19211TT4069 Nguyễn Kim Liên
37 19211TT0246 Phạm Văn Lộc
38 19211TT1441 Nguyễn Hồng Lợi
39 19211TT3521 Hoàng Hữu Long
40 19211TT3154 Nguyễn Thành Long
41 19211TT0789 Lương
42 19211TT0070 Phạm Hoàng Minh
43 19211TT1485 Trần Ngọc Nam
44 19211TT1008 Nguyễn Thị Kim Ngân
45 19211TT3002 Đặng Thanh Nguyên
46 19211TT2900 Lư Thái Nguyên
47 19211TT0671 Huỳnh Hoàng Nhân
48 19211TT1688 Lưu Thị Kiều Oanh
49 19211TT2568 Lê Bá Quang
50 19211TT2896 Trương Phú Quốc
51 19211TT2841 Bạch Quan Quý
52 19211TT0132 Triệu Minh Sang
53 19211TT0792 Nguyễn Đoàn Huy Sơn
54 19211TT1065 Đào Xuân Sơn
55 19211TT1487 Phạm Phước Thạch
56 19211TT3119 Võ Minh Thái
57 19211TT0741 Lê Minh Thành
58 19211TT0238 Lê Thanh Thiệt
59 19211TT2250 Thái Thị Mỹ Tiên
60 19211TT3644 Nguyễn Minh Tiến
61 19211TT4165 Nguyễn Lê Trọng Tiền
62 19211TT2444 Trần Thị Hoài Trang
63 19211TT0896 Dương Minh Trí
64 19211TT0640 Trần Minh Triết
65 19211TT0967 Hoàng Thị Mỹ Trinh
66 19211TT3181 Nguyễn Thị Ánh Trinh
67 19211TT0629 Nguyễn Công Trình
68 19211TT3510 Phạm Xuân Trường
69 19211TT3634 Võ Thị Ngọc Tuyền
70 19211TT2713 Quách Trần Thanh Tuyền
71 19211TT1111 Huỳnh Dương Mỹ Uyên
72 19211TT4207 Quách Chí Vinh
73 19211TT2235 Lê Anh
74 19211TT3084 Lại Văn
75 19211TT4590 Đinh Trần Gia Yên

Những bạn sinh viên không có tên trong danh sách thì không đạt xét tuyển vòng 1, sẽ vẫn tiếp tục học các lớp CNTT như cũ. Khoa Công nghệ thông tin rất cảm ơn các bạn đã đăng ký tham gia chương trình và chúc các bạn học tốt.
FIT-TDC

Tuyển sinh
CAO ĐẲNG
2022
Ngành

Truyền thông &
Mạng máy tính
Ngành

Công nghệ thông tin
Ngành

Thiết kế đồ họa

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Lịch
trực khoa

Họ & Tên (Chức vụ) Thời gian
Buổi Thứ
Phan Thị Thể
(Phó Trưởng khoa - Phụ trách Khoa)
Sáng Thứ 2
Chiều Thứ 5
Sáng Thứ 6
Nguyễn Huy Hoàng
(Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm)
Chiều Thứ 4
Cao Trần Thái Anh
(Trưởng Bộ môn Mạng máy tính)
Chiều Thứ 3
Nguyễn Phong Lan
(Trưởng Bộ môn Đồ họa)
Sáng Thứ 3
Phan Thanh Nhuần
(Trưởng Bộ môn Hệ thống thông tin)
Sáng Thứ 5
Việc làm TDC

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở