Danh sách sinh viên thực tập doanh nghiệp 2021 - Ngành Công nghệ thông tin

Danh sách sinh viên thực tập doanh nghiệp 2021 - Ngành Công nghệ thông tin

02
06
'21

Danh sách sinh viên thực tập doanh nghiệp 2021 - Ngành Công nghệ thông tin

 

Danh sách sinh viên thực tập doanh nghiệp 2021 - Ngành Công nghệ thông tin
Các bạn sinh viên xem thông tin giáo viên hướng dẫn và chủ động liên hệ với giáo viên.
Lưu ý: Khi mở đăng ký học phần thực tập trên online.tdc.edu.vn, sinh viên phải đăng ký đúng giáo viên mà mình có tên trong danh sách.

GVHD: Nguyễn Huy Hoàng
E: hoanghn@tdc.edu.vn - P: 0909210045
STT MSSV Họ và Tên Lớp
1 18211TT1741 Phan Nam Tiên CD18TT4
2 19211TT0744 Nguyễn Huỳnh Quốc Trung CD19TT2
3 19211TT3434 Nguyễn Hữu Thắng CD19TT5
4 19211TT3332 Phan Ngọc Luân CD19TT5
5 19211TT3685 Nguyễn Thành Tâm CD19TT6
6 17211TT4443 Trần Văn Thành CD17TT3
7 19211TT3118 Đào Văn Chung CD19TT5
8 18211TT2878 Trương Đình Thọ CD18TT7
9 19211TT4639 Nguyễn Đức Tú CD19TT8
10 19211TT3644 Nguyễn Minh Tiến CD19TT6
11 19211TT2020 Phan Thanh Ân CD19TT8
12 19211TT3425 Trần Phi Thường CD19TT6
13 18211TT2949 Nguyễn Văn Quang CD18TT7
14 19211TT0500 Lê Văn Lâm CD19TT6
15 18211TT4183 Phạm Triết Khánh Thi CD18TT8
16 19211ZTT1501 Phan Tài Đức CD19TT3
17 19211TT1343 Phan Hoàng Vũ CD19TT4
18 19211TT1603 Nguyễn Tấn Lễ CD19TT3
19 19211TT2494 Trần Ngọc Tâm CD19TT4
20 19211TT0015 Nguyễn Quốc Phương CD19TT3
21 19211TT3378 Nguyễn Thành Tuấn CD19TT8
22 19211TT2216 Hồ Viết Long CD19TT3
23 19211TT3739 Nguyễn Thúy Hằng CD19TT6
24 18211TT3310 Nguyễn Việt Thanh CD18TT1
25 19211TT0370 Lê Trung Hiếu CD19TT1
26 19211TT0551 Trần Nhĩ Khang CD19TT7

GVHD: Phan Thị Thể
E: thept@tdc.edu.vn - P:  0908697790
STT MSSV Họ và Tên Lớp
1 18211TT4688 Hứa Thành Vinh CD18TT7
2 18211TT4963 Nguyễn Thanh Huy CD18TT8
3 19211TT1269 Nguyễn Văn Quá CD19TT2
4 18211TT4557 Doãn Hồng Thăng CD18TT6
5 18211TT4926 Dương Trùng Dương CD18TT8
6 18211TT2296 Nguyễn Hoàng Hiến CD18TT6
7 19211TT3779 Trần Trung Tín CD19TT6
8 19211TT0318 Trần Phước Minh Trí CD19TT1
9 19211TT2313 Huỳnh Quốc Tuấn CD19TT4
10 19211TT1148 Nguyễn Quốc Việt CD19TT2
11 19211TT1282 Phạm Ngọc Minh CD19TT2
12 18211TT4739 Nguyễn Đăng Vinh CD18TT8
13 19211TT1023 Nguyễn Minh Tiến CD19TT2
14 19211TT1453 Đặng Hoàng Đức CD19TT2
15 19211TT3766 Nguyễn Văn Anh CD19TT6
16 18211TT4883 Phan Thị Bích Hân CD18TT8
17 19211TT2387 Hồ Khắc Đẳng CD19TT4
18 16211TT0058 Trần Đức Phương CD16TT1
19 18211TT4832 Phùng Trung Tín CD18TT8
20 18211TT2746 Nguyễn Đức Việt CD18TT7
21 19211TT3109 Trần Vạn Hợp CD19TT5
22 19211TT1712 Phạm Huỳnh Mai Trâm CD19TT3
23 19211TT1749 Đào Trung Nhân Cd19TT3
24 19211TT2235 Lê Anh Vũ CD19TT7
25 19211TT2729 Lê Nguyễn Đức Danh CD19TT4

GVHD: Bùi Thị Phương Thảo​
E: thaobtp@tdc.edu.vn - P: 0986 316 142
STT MSSV Họ và Tên Lớp
1 19211TT0067 Cao Trung Hiếu CD19TT1
2 19211TT0608 Nguyễn Phúc Linh CD19TT8
3 18211tt1764 Nguyễn Chí Trung CD18TT4
4 18211TT1610 Nguyễn Khắc Đức CD18TT4
5 19211TT3120 Trịnh Ngọc Ninh CD19TT5
6 19211TT0567 Trương Hoàng Hải CD19TT1
7 19211TT4453 Phạm Hùng Cường CD19TT8
8 1921TT4468 Nguyễn Thế Ngọc CD19TT8
9 19211TT4559 Mạc Nguyễn Nguyên Huân CD19TT8
10 19211TT0618 Hồ Hoàng Phú CD19TT1
11 19211TT0258 Phan Nhật Quy CD19TT1
12 19211TT0132 Triệu Minh Sang CD19TT1
13 19211TT3661 Văn Công Nam CD19TT6
14 19211TT0321 Trương Giới Sang CD19TT1
15 19211TT1668 Nguyễn Luân CD19TT3
16 19211TT0625 Nguyễn Minh Thiện CD19TT1
17 18211TT4718 Nguyễn Hoàng Duy CD18TT7
18 19211TT2919 Võ Văn Trường CD19TT5
19 19211TT2083 Nguyễn Khắc Hùng CD19TT3
20 19211TT2049 Mai Xuân Huynh CD19TT3
21 19211TT1025 Phạm Võ Quốc Thái CD19TT2
22 19211TT1080 Nguyễn Cao Tân CD19TT2
23 19211TT1008 Nguyễn Thị Kim Ngân CD19TT2
24 19211TT1262 Nguyễn Công Đáng CD19TT2
25 18221TT5078 Phạm Thị Thủy Tiên CD18TT8

GVHD: Lê Thọ​
E: thole@tdc.edu.vn - P: 0908 998 266
STT MSSV Họ và Tên Lớp
1 19211TT0508 Lê Quốc Bảo CD19TT3
2 19211TT2441 Cao Minh Hiếu CD19TT4
3 19211TT1579 Khưu Hoàng Huỳ CD19TT3
4 19211TT4007 Nguyễn Văn Huy CD19TT7
5 19211TT3234 Nguyễn Thị Hoài Thanh CD19TT5
6 19211TT3131 Phạm Thị Yến Thơ CD19TT5
7 19211TT3025 Nguyễn Thị Băng Trâm CD19TT5
8 19211TT1187 Đỗ Khánh Nguyên CD19TT2
9 19211TT0505 Trần Văn Lập CD19TT1
10 19211TT4290 Ngô Quang Khoa CD19TT8
11 17211TT0088 Trần Xuân Quý CD17TT1
12 20211TT0266 Lê Hoàng Bùi Thanh Hiếu CD20TT2
13 17211TT4078 Đỗ Trọng Nguyên CD17TT10
14 18211TT5260 La Đức Thắng CD18TT9
15 19211TT3783 Đoàn Ngọc Huy CD19TT6
16 19211TT2378 Trầm Lý Thủy Tiên CD19TT6
17 17211TT3842 Lê Thành Hưng CD17TT10
18 19211TT1981 Võ Văn Nghị CD19TT3
19 17211TT0111 Võ Thành Phát CD17TT1
20 19211TT4645 Nguyễn Phi Trường Vũ CD19TT2
21 18211TT4120 Lê Triêu Đông CD18TT4
22 18211TT1856 Nguyễn Thế Kiệt CD18TT4
23 19211TT1479 Nguyễn Mạnh Đức CD19TT3
24 19211TT2899 Bùi Trần Thắng Duy CD19TT4
25 19211TT3688 Đặng Thái Huy CD19TT7

GVHD: Phan Thanh Nhuần
E: ptnhuan@tdc.edu.vn - P:  0983 237 306​
STT MSSV Họ và Tên Lớp
1 19211TT0264 Trần Thế Hiển CD19TT8
2 19211TT1120 Ngô Bảy Hên CD19TT2
3 19211TT3271 Đỗ Minh Tú CD19TT6
4 19211TT0711 Nguyễn Hữu Quyền CD19TT3
5 19211TT3715 Nguyễn Xuân Hưng CD19TT6
6 1451TT1796 Đỗ Quốc Thịnh CD14TT5
7 18211TT3216 Trần Văn Danh CD18TT8
8 19211TT1201 Trần Trọng Hiếu CD19TT2
9 19211TT3031 Nguyễn Minh Tiến CD19TT5
10 18211TT3361 Nguyễn Minh An CD18TT4
11 19211TT0234 Nguyễn Khắc Danh CD19TT1
12 19211TT0237 Võ Thành Đạt CD19TT1
13 19211TT2444 Tran Thi Hoai Trang CD19TT4
14 19211TT2250 Thái Thị Mỹ Tiên CD19TT4
15 19211TT2318 Trần Quang Vinh CD19TT1
16 18211TT3697 Nguyễn Trọng Tình CD18TT10
17 18211TT3664 Đặng Nguyễn Duy Huy CD18TT7
18 19211TT0882 Nguyễn Thành Quân CD19TT1
19 19211TT1674 Võ Đăng Vĩnh CD19TT7
20 19211TT0693 Nguyễn Văn Thịnh CD19TT1
21 19211TT3039 Ngô Trí Thông CD19TT7
22 19211TT1050 Nguyễn Thành An CD19TT3
23 19211TT2493 Ngô Thành Thái CD19TT4
24 19211TT0047 Hồ Sĩ Hùng CD19TT3
25 19211TT1307 Lê Ngọc Hải CD19TT2

GVHD: Trương Bá Thái
E: truongbathai@tdc.edu.vn - P: 0932577765​
STT MSSV Họ và Tên Lớp
1 19211TT0451 Nguyễn Trung Nghĩa CD19TT8
2 19211TT0655 Lê Hồ CD19TT2
3 19211TT3677 Nguyễn Ngọc Gia Huy CD19TT6
4 19211TT3509 Lê Thành Đạt CD19TT6
5 19211TT3647 Lê Hữu Trung CD19TT6
6 17211TT2144 Đỗ Trung Hiếu CD17TT5
7 19211TT2861 Nguyễn Hiếu Trung CD19TT6
8 18211TT2894 Bùi Văn Huy CD18TT7
9 18211TT2471 Lê Văn Nghĩa CD18TT6
10 18211TT3658 Dương Ngọc Thanh Duy CD18TT6
11 18211TT2311 Trương Gia Hưng CD18TT6
12 18211TT1490 Phan Thanh Nhân CD18TT4
13 19211TT1573 Nguyễn Điền Lâm CD19TT2
14 19211TT1208 Lê Đức Phước CD19TT2
15 19211TT1186 Nguyễn Phương Nam CD19TT2
16 19211TT2713 Quách Trần Thanh Tuyền CD19TT4
17 19211TT3618 Đỗ Đăng Hòa CD19TT6
18 18211TT2581 Cao Văn Chiến CD18TT6
19 19211TT3065 Nguyễn Trường Thịnh CD19TT5
20 19211TT1485 Trần Ngọc Nam CD19TT2
21 18211TT2473 Phạm Trần Nguyên CD18TT9
22 18211TT4871 Đoàn Thị Mỹ Trang CD18TT8
23 18211TT2715 Phạm Thanh Huy CD18TT7
24 19211TT1441 Nguyễn Hồng Lợi CD19TT8
25 19211TT1221 Nguyễn Ngọc Trường CD19TT2
26 18211TT4871 Đoàn Thị Mỹ Trang CD18TT8

GVHD: Ngô Minh Anh Thư
E: thu.ngo@tdc.edu.vn - P: 0908180474
STT MSSV Họ và Tên Lớp
1 18211TT2584 Phạm Văn Hiếu CD18TT4
2 19211TT0778 Nguyễn Thành Duy CD19TT7
3 19211TT4330 Nguyễn Trường Sinh CD19TT8
4 19211TT4304 Bùi Công Tuấn Nam CD19TT8
5 18211TT2437 Phạm Chí Công CD18TT6
6 19211TT0761 Trần Hữu Phúc CD19TT1
7 19211TT1739 Trần Văn Kiệt CD19TT7
8 18211TT1489 Huỳnh Tấn Sáng CD18TT4
9 17211TT0446 Lê Xuân Công CD17TT2
10 18211TT3972 Trần Thanh Tùng CD18TT3
11 18211TT3040 Phạm hải đăng CD18TT2
12 18211TT4424 Huỳnh Châu Thanh Trúc CD18TT5
13 18211TT2243 Phạm Ngọc Minh CD18TT10
14 16211TT3007 Nguyễn Đông Duy CD16TT1
15 19211TT3854 Lê Mỷ Trinh  
16 18211TT4169 Võ Đức Lương CD18TT4
17 18211TT2318 Lê Hoàng Phúc CD18TT6
18 19211TT2662 Lê Ngọc Quy CD19TT2
19 18211TT1490 Phan Thanh Nhân CD18TT4
20 18211TT5143 Nguyễn Đinh Phương CD18TT8
21 19211TT0981  Lê Thị Huỳnh Như  
22 19211TT1869 Lê Tuấn Liêm  
 
 
FIT-TDC

Tuyển sinh
CAO ĐẲNG
2021
Ngành

Truyền thông &
Mạng máy tính
Ngành

Công nghệ thông tin
Ngành

Thiết kế đồ họa

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Lịch
trực khoa

Họ & Tên (Chức vụ) Thời gian
Buổi Thứ
Lê Diên Tâm
(Trưởng khoa)
Chiều Thứ 4
Sáng Thứ 5
Sáng Thứ 6
Sáng Thứ 7
Phan Thị Thể
(Phó Trưởng khoa)
Sáng Thứ 2
Chiều Thứ 6
Nguyễn Huy Hoàng
(Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm)
Chiều Thứ 2
Chiều Thứ 3
Nguyễn Thanh Vũ
(Trưởng Bộ môn Mạng máy tính)
Chiều Thứ 5
Nguyễn Phong Lan
(Trưởng Bộ môn Đồ họa)
Sáng Thứ 3
Lâm Thị Phương Thảo
(Trưởng Bộ môn Tin học cơ sở)
Sáng Thứ 4

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở