Danh sách sinh viên thực tập doanh nghiệp 2021 - Ngành Truyền thông & Mạng máy tính

Danh sách sinh viên thực tập doanh nghiệp 2021 - Ngành Truyền thông & Mạng máy tính

02
06
'21

Danh sách sinh viên thực tập doanh nghiệp 2021 - Ngành Truyền thông & Mạng máy tính

 

Danh sách sinh viên thực tập doanh nghiệp 2021 - Ngành Truyền thông & Mạng máy tính
Các bạn sinh viên xem thông tin giáo viên hướng dẫn và chủ động liên hệ với giáo viên.
Lưu ý: Khi mở đăng ký học phần thực tập trên online.tdc.edu.vn, sinh viên phải đăng ký đúng giáo viên mà mình có tên trong danh sách.
 
GVHD: Nguyễn Thanh Vũ
E: vunt@tdc.edu.vn - P: 091 6774 677
STT MSSV Họ và Tên Lớp
1 19211TM3655 Lê Thanh Tùng CD19TM1
2 19211TM3707 Hồ Văn Tùng CD19TM1
3 19211TM4018 Nghiêm Quốc Duy CD19TM2
4 19211TM4094 Lưu Kiến Minh CD19TM1
5 19211TM4184 Điểu Đức CD19TM1
6 19211TM4228 Trương Quốc Vinh CD19TM2
7 19211TM4296 Nguyễn Thị Hồng Huế CD19TM2
8 19211TM4407 Phan Triệu Mẫn CD19TM2
9 19211TM4438 Trần Đình Phúc CD19TM2
10 19211TM4586 Nguyễn Minh Trọng CD19TM2
11 19211TM4094 Lưu Kiến Minh CD19TM1
12 18211TM3817 Nguyễn Nhựt Phong CD18TM1
13 19211TM3699 Nguyễn Văn Xuân CD19TM2
14 19211TM0199 Đỗ Hồng Phúc CD19TM1
15 19211TM1155 Phạm Nghĩa CD19TM1
16 19211TM2536 Nguyễn Thành Nhựt CD19TM1
17 19211TM2759 Lê Hữu Lộc CD19TM1
18 19211TM3054 Hồ Văn Thôi CD19TM2
19 19211TM3731 Bùi Khắc Nghĩa CD19TM2
20 19211TM3988 Đặng Văn Sang CD19TM2
21 19211TM4333 Lương Công Phong CD19TM2
22 19211TM3679 Trần Thị Ngọc Trúc CD19TM2
23 18211TM1031 Lê Tam Quyền CD18TM1
24 18211TM2721 Nguyễn Ngọc Quang CD18TM1
25 18211TM4104 Nguyễn Hoàng Long CD18TM1
26 18211TM4659 Nguyễn Hoàng Nam CD18TM2
27 19211TM2261 Trần Quang Khải CD19TM1
28 19211TM3804 Nguyễn Hữu Nguyên CD19TM1

GVHD: Nguyễn Thị Mộng Hằng
E: hangntm@tdc.edu.vn - P: 0988 868 186
STT MSSV Họ và Tên Lớp
1 18211TM0949 Lại Triết Nhân CD18TM1
2 19211TM0817 Trần Nguyễn Nghi Huỳnh CD19TM2
3 19211TM1129 Huỳnh Lê Nghĩa CD19TM1
4 19211TM1806 Phùng Thái Bình Vương CD19TM1
5 19211TM2030 Huỳnh Minh Tuấn CD19TM2
6 19211TM2032 Tiêu Khắc Tuyên CD19TM2
7 19211TM3584 Nguyễn Đức Hồng Nhậm CD19TM2
8 19211TM4223 Nguyễn Ngọc Phương Uyên CD19TM2
9 19211TM4355 Ngô Thanh Hoàng CD19TM2
10 18211TM0121 Mai Phạm Quang Hiếu CD18TM1
11 18211TM4286 nguyễn hoàng phú CD18TM2
12 18211TM4434 Trần Quốc Vương CD18TM2
13 19211TM3395 Trần Phương Gia Huy CD19TM1
14 19211TM2007 Nguyễn phú vinh CD19TM2
15 19211TM3775 Võ Hồng Tú CD19TM1
16 19211TM0079 Thiềm Minh Đạt CD19TM1
17 19211TM1310 Trần Bình Phương Thảo CD19TM1
18 19211TM1495 Đào Trần Tuấn Khanh CD19TM2
19 19211TM1846 Đoàn Nguyễn Nhật Cường CD19TM2
20 19211TM2459 Huỳnh Phúc Hậu CD19TM2
21 19211TM4580 Trương Long Phúc CD19TM1
22 19211TM0798 Hà Lương CD19TM2
23 19211TM4555 Nguyễn Thị Thu Quỳnh CD19TM3
24 18211TM0696 Huỳnh Hoàng Thận CD19TM1
25 19211TM3421 Nguyễn Tuấn Phong CD19TM1
26 18211TM2945 Lê Công Đức CD18TM2
 
GVHD: Cao Trần Thái Anh
E: anhctt@tdc.edu.vn - P: 0936198035
STT MSSV Họ và Tên Lớp
1 19211Tm3906 Châu văn Quang CD19TM1
2 17211TM4504 Nguyễn văn Quân CD17TM2
3 18211TM0724 Nguyễn Văn Tuấn CD18TM2
4 19211TM0244 Nguyễn Minh Sơn CD19TM2
5 19211TM0271 Nguyễn Huỳnh Nhựt Sang CD19TM1
6 19211TM0493 Lê Hữu Nhân CD19TM1
7 19211TM0883 Nguyễn Ngọc Hạnh CD19TM1
8 19211TM0957 Trương Nguyễn Thanh Tú CD19TM1
9 19211TM0959 Phùng Quốc Đạt CD19TM1
10 19211TM1062 Phan Thanh Dương CD19TM1
11 19211TM1190 Đặng Quốc Phong CD19TM1
12 19211TM1213 Lê Huỳnh Hồng Trường CD19TM2
13 19211TM1228 Lê Trường Phước CD19TM2
14 19211TM1267 Lê Vinh Vũ CD19TM1
15 19211TM1594 Võ văn mừng Cd19TM2
16 19211TM1678 Trương Đình Vinh CD19TM2
17 19211TM1725 Trần Huỳnh Ngọc Quý CD19TM1
18 19211TM2398 Nguyễn Phạm Gia Huy CD19TM2
19 19211TM2458 Phan Đức Thành CD19TM2
20 19211TM2710 Afan die bt Carya CD19TM2
21 19211TM2781 Đinh Trương Độ CD19TM1
22 19211TM2969 Lê Tiến Thìn CD19TM1
23 19211TM3084 Nguyễn Ngọc Anh Tú CD19TM2
24 19211TM3331 Nguyễn Thị Bích Trâm CD19TM1
25 19211TM3410 Trần Thái Vương CD19TM1
26 19211TM2570 Phạm Văn Tài CD19TM2
27 19211TM3774 Nguyễn Hải Linh CD19TM1
28 19211TM4134 Võ Tấn Thịnh CD19TM2
 
FIT-TDC

Tuyển sinh
CAO ĐẲNG
2022
Ngành

Truyền thông &
Mạng máy tính
Ngành

Công nghệ thông tin
Ngành

Thiết kế đồ họa

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Lịch
trực khoa

Họ & Tên (Chức vụ) Thời gian
Buổi Thứ
Phan Thị Thể
(Phó Trưởng khoa - Phụ trách Khoa)
Sáng Thứ 2
Chiều Thứ 5
Sáng Thứ 6
Nguyễn Huy Hoàng
(Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm)
Chiều Thứ 4
Cao Trần Thái Anh
(Trưởng Bộ môn Mạng máy tính)
Chiều Thứ 3
Nguyễn Phong Lan
(Trưởng Bộ môn Đồ họa)
Sáng Thứ 3
Phan Thanh Nhuần
(Trưởng Bộ môn Hệ thống thông tin)
Sáng Thứ 5
Việc làm TDC

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở