FIT - TDC đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp

FIT - TDC đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp

22
07
'18

Tiếp nối thành công của các hoạt động gắn kết doanh nghiệp, năm học 2017-2018, Khoa Công nghệ thông tin, CĐ Công nghệ Thủ Đức đã triển khai đào tạo nhiều học phần tại doanh nghiệp, trong đó có chuyên đề kiểm thử phần mềm.

Chuyên đề kiểm thử phần mềm là một trong các học phần chuyên đề công nghệ thông tin được đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp. Ở chuyên đề này, giảng viên và sinh viên sẽ cùng tham gia vào các dự án tại công ty FPT Software HCM. Trong đó, giảng viên sẽ giữ vai trò quản lý dự án như quản lý tiến độ, nhân lực, hướng dẫn thực hiện và sinh viên sẽ là các tester để kiểm thử 4 dự án được giao.

Sinh viên sẽ đến công ty trực tiếp gặp quản lý dự án, nhóm developer và tester của công ty để trao đổi, làm rõ các thắc mắc cũng như trình bày các công việc đã hoàn thành trong tuần. Sinh viên sau đó sẽ nhận được các nhận xét phản hồi công việc từ phía công ty và trên cơ sở đó, mọi người sẽ cùng nhau hoàn thiện các công việc này. Trong quá trình học, sinh viên phải tuân thủ những quy định của công ty giống như một nhân viên chính thức.

FIT - TDC

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở