FIT - TDC nhận chuyển giao chương trình từ FPT Software

FIT - TDC nhận chuyển giao chương trình từ FPT Software

17
08
'18

Trong kế hoạch hợp tác đào tạo với FPT Software, ngày 15 và 16/08/2018, tại Khoa Công nghệ thông tin, CĐ Công nghệ Thủ Đức đã diễn ra các buổi thảo luận và chuyển giao chương trình đào tạo chuyên ngành lập trình ứng dụng giữa FIT - TDC và FPT Software.

 
Trên cơ sở các ký kết hợp tác giữa FPT Software và Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức cho ngành Công nghệ thông tin. Kể từ năm 2013 đến nay, FPT Software đã lần lượt chuyển giao các chương trình Global Software Tester và Global Software Developer cho Khoa Công nghệ thông tin.

Đối với chương trình Global Software Tester, FIT - TDC đã áp dụng cho chuyên ngành Kiểm thử phần mềm thông qua việc tổ chức các lớp học ngay tại FPT Software theo hình thức của mô hình đào tạo kép. Đó là giảng viên và sinh viên sẽ cùng tham gia vào các dự án tại công ty FPT Software HCM. Trong đó, giảng viên sẽ giữ vai trò quản lý dự án như quản lý tiến độ, nhân lực, hướng dẫn thực hiện và sinh viên sẽ là các tester để kiểm thử 4 dự án được giao. Trong quá trình học, sinh viên phải tuân thủ những quy định của công ty giống như một nhân viên chính thức.
 
Hoạt động của sinh viên FIT - TDC trong chuyên đề Kiểm thử phần mềm tại FPT Software

Nối tiếp các thành công bước đầu của chuyên ngành Kiểm thử phần mềm, với nhu cầu nhân lực cho chuyên ngành lập trình ứng dụng hiện nay đang có xu hướng gia tăng, FIT - TDC tiếp tục áp dụng chương trình Global Software Developer cho chuyên ngành lập trình ứng dụng với hai công nghệ chính là .NET và Java. Vào ngày 15 và 16/08/2018, giảng viên FIT - TDC đã có các buổi thảo luận, tìm các hướng phát triển cũng như nhận chuyển giao chương trình từ FPT Software cho chuyên ngành Lập trình ứng dụng.Hai bên đã trao đổi, chia sẻ các ý kiến, kinh nghiệm về nội dung chương trình, cũng như các kiến thức, kỹ năng và thái độ mà sinh viên cần đạt được nhằm tạo cơ sở để triển khai các chuyên đề lập trình ứng dụng đào tạo tại công ty tương tự như chuyên đề kiểm thử phần mềm đã thực hiện trước đó theo hình thức đào tạo kép.Với các hoạt động chuyển giao lần này, FIT - TDC mong muốn đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo gắn liền với thực tiễn và gắn kết với doanh nghiệp nhằm cung cấp cho thị trường lao động nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

FIT - TDC

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Lịch
trực khoa

Họ & Tên (Chức vụ) Thời gian
Buổi Thứ
Võ Thành Trung
(Trưởng khoa)
Chiều Thứ 2
Chiều Thứ 5
Sáng Thứ 7
Tiêu Kim Cương
(Phó Trưởng khoa)
Chiều Thứ 4
Sáng Thứ 6
Lâm Thị Phương Thảo
(Trưởng Bộ môn Tin học cơ sở)
Sáng Thứ 2
Sáng Thứ 4
Phan Thị Thể
(Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm)
Sáng Thứ 3
Sáng Thứ 5
Nguyễn Phong Lan
(Trưởng Bộ môn Đồ họa)
Chiều Thứ 3
Nguyễn Thanh Vũ
(Trưởng Bộ môn Mạng máy tính)
Chiều Thứ 6

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở