FIT-TDC Tổ Chức Buổi Livestream workshop Phân tích dữ liệu & Quản lý dự án phần mềm năm 2021

FIT-TDC Tổ Chức Buổi Livestream workshop Phân tích dữ liệu & Quản lý dự án phần mềm năm 2021

20
09
'21

Vào lúc 09:30 sáng 11/09/2021, FIT-TDC Tổ Chức Buổi Livestream workshop Phân tích dữ liệu & Quản lý dự án phần mềm năm 2021

 
 
    Vào lúc 09h30, đã diễn ra buổi Livestream workshop Phân tích dữ liệu & Quản lý dự án phần mềm do FIT-TDC tổ chức.
Với khách mời là:
     - ThS. Lê Ngọc Thạch - Data leader FPT Software
     - ThS. Phan Thị Thể - Phó trưởng Khoa CNTT
     - ThS. Bùi Thị Phương Thảo - GV Khoa CNTT
     - ThS. Phan Gia Phước - GV Khoa CNTT

     Trong buổi live thu hút rất nhiều lượt tương tác và đặt câu hỏi đến các chuyên viên tư vấn của các bạn học sinh, sinh viên đã  và đang là sinh viên các ngành thuộc khoa CNTT đặc biệt là ngành Công Nghệ Thông Tinngoài ra củng có các câu hỏi đế từ các bạn học sinh sắp đăng kí hồ sơ vào trường và muốn tìm hiểu rõ thêm về các ngành.

Link video buổi livestream: https://youtu.be/lJRMsPZ9yAA
 

Các khách mời trong buổi livestream
FIT-TDC

 

Tuyển sinh
CAO ĐẲNG
2024
Ngành

Truyền thông &
Mạng máy tính
Ngành

Công nghệ thông tin
Ngành

Thiết kế đồ họa

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Lịch
trực khoa

Họ & Tên (Chức vụ) Thời gian
Buổi Thứ
Võ Thành Trung
(Trưởng Khoa CNTT)
Sáng Thứ 2
Chiều Thứ 5
Sáng Thứ 6
Phan Thị Thể
(Phó Khoa CNTT)
Sáng Thứ 2
Nguyễn Huy Hoàng
(Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm)
Chiều Thứ 4
Cao Trần Thái Anh
(Trưởng Bộ môn Mạng máy tính)
Chiều Thứ 3
Nguyễn Phong Lan
(Trưởng Bộ môn Đồ họa)
Sáng Thứ 3
Nguyễn Huy Hoàng
(Phụ trách quản lý Bộ môn Hệ thống thông tin)
Sáng Thứ 5
Việc làm TDC

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở