FIT - TDC tổ chức hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên

FIT - TDC tổ chức hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên

14
07
'18

Sáng ngày 14/7/2018, Khoa Công nghệ thông tin, CĐ Công nghệ Thủ Đức đã tổ chức hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối ngành công nghệ thông tin khóa 2015 với các đề tài liên quan đến phát triển ứng dụng web và di động.

 


Hội đồng Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên ngành công nghệ thông tin khóa 2015

​Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên năm cuối, ngành công nghệ thông tin gồm các đề tài liên quan đến lĩnh vực phát triển ứng dụng web và di động:
STT Đề tài Sinh viên GVHD
1 Xây dựng hệ thống mạng xã hội nội bộ doanh nghiệp Trần Minh Phát - CD15TT1 ThS. Nguyễn Huy Hoàng
2 Xây dựng ứng dụng cập nhập thông báo và liên lạc cho sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức Huỳnh Nhật Minh Tiến - CD15TT2 ThS. Phan Thị Thể
3 Phát triển ứng dụng di động hỗ trợ người dùng xe buýt Huỳnh Tấn Tú - CD15TT6 ThS. Tiêu Kim Cương
4 Phát triển ứng dụng di động phục vụ cho các hoạt động của Đoàn thanh niên Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức Phạm Ngọc Đại - CD15TT5 ThS. Tiêu Kim Cương

Từ trái sang: Sinh viên Huỳnh Tấn Tú - Trần Minh Phát - Huỳnh Nhật Minh Tiến - Phạm Ngọc Đại

Khóa luận tốt nghiệp là kết quả sau quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên tại Khoa Công nghệ thông tin cũng như thực tập tại doanh nghiệp. Các đề tài khóa luận được sinh viên tìm hiểu và phát triển từ nhu cầu thực tế với sự hướng dẫn của các giảng viên khoa.

Các đề tài đều được đánh giá mang tính thực tế cao, có khả năng ứng dụng vào thực tế, sử dụng các công nghệ mới hiện nay như
 
  • Đề tài 1 "Xây dựng hệ thống mạng xã hội nội bộ doanh nghiệp": Laravel 5.6, VueJS, ES6, Webpack, HTTP Long Polling 
  • Đề tài 2 "Xây dựng ứng dụng cập nhập thông báo và liên lạc cho sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức": NodeJS, MongoDB, Crawl, ReactJS, Single Page Application (SPA), Progressive Web App (PWA), Redux (Flux), WebAPI Service Worker
 
  • Đề tài 3 "Phát triển ứng dụng di động hỗ trợ người dùng xe buýt": Google Map API, Mapbox, GPS
 
  • Đề tài 4 "Phát triển ứng dụng di động phục vụ cho các hoạt động của Đoàn thanh niên Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức": Webview, Listview, Android ViewFlipper, API, Wordpress.


Thông qua các đề tài khóa luận, sinh viên Khoa Công nghệ thông tin có cơ hội tiếp cận gần hơn với các công việc thực tế, tiếp cận với các công nghệ hiện đại để có thể đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp công nghệ thông tin trong lĩnh vực phát triển ứng dụng web và di động.

Sinh viên Trần Minh Phát trình bày đề tài 1 trước hội đồng

Sinh viên Trần Minh Phát trình bày đề tài 1 trước hội đồng

Sinh viên Huỳnh Nhật Minh Tiến trình bày đề tài 2 trước hội đồng

Sinh viên Huỳnh Nhật Minh Tiến trình bày đề tài 2 trước hội đồng

Sinh viên Huỳnh Tấn Tú trình bày đề tài 3 trước hội đồng
 
Sinh viên Huỳnh Tấn Tú trình bày đề tài 3 trước hội đồng

Sinh viên Phạm Ngọc Đại trình bày đề tài 4 trước hội đồng


Sinh viên Phạm Ngọc Đại trình bày đề tài 4 trước hội đồng
 
FIT - TDC

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở