FIT-TDC tổ chức hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của SV 2020

FIT-TDC tổ chức hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của SV 2020

20
09
'20

Sáng ngày 19 tháng 9 năm 2020, tại phòng B111, đã diễn ra hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên ngành CNTT.


​Hoạt động nghiên cứu khoa học luôn được FIT-TDC khuyến khích sinh viên tìm tòi và nghiên cứu. Sáng ngày 19 tháng 9 năm 2020, tại phòng B111, đã diễn ra hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên ngành Công nghệ thông tin với đề tài:

"Quản lý sinh viên bị kỷ luật"
Chủ nhiệm: SV Phạm Phong - CD15TT7
Đồng thực hiện: SV Hồ Văn Quyến – CD17TT4

Đề tài tập trung xây dựng ứng dụng web hỗ trợ các công tác quản lý sinh viên bị kỷ luật. Đề tài có ý nghĩa thực tiễn cao trong việc ứng dụng vào công tác quản lý của Khoa Công nghệ thông tin. Kết quả đề tài cũng được hội đồng đánh giá và cho điểm cao.


 
Các thành viên hội đồng
FIT-TDC

 

Tuyển sinh
CAO ĐẲNG
2024
Ngành

Truyền thông &
Mạng máy tính
Ngành

Công nghệ thông tin
Ngành

Thiết kế đồ họa

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Lịch
trực khoa

Họ & Tên (Chức vụ) Thời gian
Buổi Thứ
Võ Thành Trung
(Trưởng Khoa CNTT)
Sáng Thứ 2
Chiều Thứ 5
Sáng Thứ 6
Phan Thị Thể
(Phó Khoa CNTT)
Sáng Thứ 2
Nguyễn Huy Hoàng
(Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm)
Chiều Thứ 4
Cao Trần Thái Anh
(Trưởng Bộ môn Mạng máy tính)
Chiều Thứ 3
Nguyễn Phong Lan
(Trưởng Bộ môn Đồ họa)
Sáng Thứ 3
Nguyễn Huy Hoàng
(Phụ trách quản lý Bộ môn Hệ thống thông tin)
Sáng Thứ 5
Việc làm TDC

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở