Giảng viên FIT - TDC giao lưu kết nối tại trường TMCIT, Nhật Bản

Giảng viên FIT - TDC giao lưu kết nối tại trường TMCIT, Nhật Bản

24
06
'18

Trong tháng 06/2018, đoàn giảng viên Khoa Công nghệ thông tin - Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đã có chuyến công tác tại trường Cao đẳng Công nghiệp Công nghệ Tokyo (TMCIT).Từ ngày 11/06/2018 đến ngày 15/06/2018, các giảng viên Khoa Công nghệ thông tin - Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đã có chuyến công tác tại trường TMCIT trong dự án kết nối trường TDC và TMCIT. Trong suốt 5 ngày làm việc, các giảng viên FIT - TDC đã có cơ hội tham gia trực tiếp vào các lớp học tại trường TMCIT và học hỏi thêm được các kiến thức chuyên môn cũng như phương pháp giảng dạy, đánh giá từ các giảng viên trường TMCIT.

Trường TMCIT là một trong những trường cao đẳng công lập tốt nhất, đào tạo theo hình thức Kosen của Thủ đô Tokyo. Đây là hình thức đào tạo tiên tiến của Nhật Bản trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng thực tiễn và thái độ làm việc chuyên nghiệp để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. Được sự hỗ trợ từ tập đoàn Freesia - Nhật Bản, Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đã có được cơ hội kết nối với trường TMCIT và Khoa Công nghệ thông tin được chọn là khoa sẽ tiến hành xây dựng chương trình đào tạo theo chương trình của trường TMCIT.

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở