Lịch Sinh Hoạt Công Dân Khóa 2021

Lịch Sinh Hoạt Công Dân Khóa 2021

21
09
'21

Tổng hợp lịch sinh hoạt đầu khóa cho công dân khóa 21.

 
 
      Tổng hợp lịch sinh hoạt đầu khóa cho công dân khóa 21. Tất cả sự kiện đều bắt buộc tân sinh viên khóa 21 tham dự nha (có điểm danh )
 THỨ 7 - 25.09.2021 [Livestream]
9:30: Chào đón Tân sinh viên 2021 tại Facebook Khoa CNTT
 CHỦ NHẬT - 26.09.2021 [GoogleMeet]
07:30: Lớp CD21DH1-2-3-4-5 (meet.google.com/yvb-znms-pvx)
09:30: Lớp CD21TM1 & Lớp CD21TT1-2-3 (meet.google.com/hhw-wsyk-pzz)
13:30: Lớp CD21TT4-5-6 (meet.google.com/rax-mvoh-pez)
15:30: Lớp CD21TT7-8-9-10 (meet.google.com/xiy-npac-rbe)

Thời gian sinh hoạt công dân
FIT-TDC

Tuyển sinh
CAO ĐẲNG
2024
Ngành

Truyền thông &
Mạng máy tính
Ngành

Công nghệ thông tin
Ngành

Thiết kế đồ họa

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Lịch
trực khoa

Họ & Tên (Chức vụ) Thời gian
Buổi Thứ
Võ Thành Trung
(Trưởng Khoa CNTT)
Sáng Thứ 2
Chiều Thứ 5
Sáng Thứ 6
Phan Thị Thể
(Phó Khoa CNTT)
Sáng Thứ 2
Nguyễn Huy Hoàng
(Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm)
Chiều Thứ 4
Cao Trần Thái Anh
(Trưởng Bộ môn Mạng máy tính)
Chiều Thứ 3
Nguyễn Phong Lan
(Trưởng Bộ môn Đồ họa)
Sáng Thứ 3
Nguyễn Huy Hoàng
(Phụ trách quản lý Bộ môn Hệ thống thông tin)
Sáng Thứ 5
Việc làm TDC

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở