TDC thẩm định cập nhật chương trình đào tạo nhóm ngành CNTT năm 2020

TDC thẩm định cập nhật chương trình đào tạo nhóm ngành CNTT năm 2020

25
05
'20

Sáng ngày 09/05/2020, TDC đã tổ chức các hội đồng thẩm định cập nhật chương trình đào tạo năm 2020 cho các ngành Công nghệ thông tin, Truyền thông & mạng máy tính, Thiết kế đồ họa.

 

Với sự tham gia đóng góp, xây dựng từ các doanh nghiệp và giảng viên đến từ các cơ sở giáo dục, theo chu kỳ cập nhật, chương trình đào tạo các ngành của FIT-TDC đã vừa được cập nhật và trải qua hội đồng thẩm định để chuẩn bị cho khóa tuyển sinh năm 2020.Trong đợt cập nhật này, chương trình đào tạo các ngành Công nghệ thông tin, Truyền thông & mạng máy tính, Thiết kế đồ họa đã nhận được các ý kiến đóng góp từ nhiều phía, đặc biệt là từ các doanh nghiệp chuyên môn nhằm giúp chương trình đào tạo phù hợp thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp.

Ở lần cập nhật này, ngành Công nghệ thông tin đã bổ sung thêm nhóm học phần về lập trình Python.Với phương châm đào tạo gắn liền với thực tiễn và liên kết với doanh nghiệp, TDC nói chung và FIT-TDC nói riêng luôn chủ động mời các doanh nghiệp tham gia trong các hoạt động của mình nhằm đem lại chương trình đào tạo, môi trường học tập thực tế nhất cho sinh viên.
FIT-TDC

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Lịch
trực khoa

Họ & Tên (Chức vụ) Thời gian
Buổi Thứ
Lê Diên Tâm
(Q.Trưởng khoa)
Chiều Thứ 4
Sáng Thứ 5
Sáng Thứ 6
Sáng Thứ 7
Phan Thị Thể
(Phó Trưởng khoa)
Sáng Thứ 2
Chiều Thứ 6
Nguyễn Huy Hoàng
(Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm)
Chiều Thứ 2
Chiều Thứ 3
Nguyễn Thanh Vũ
(Trưởng Bộ môn Mạng máy tính)
Chiều Thứ 5
Nguyễn Phong Lan
(Trưởng Bộ môn Đồ họa)
Sáng Thứ 3
Lâm Thị Phương Thảo
(Trưởng Bộ môn Tin học cơ sở)
Sáng Thứ 4

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở