THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I (DỰ KIẾN) NĂM HỌC 2021 - 2022

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I (DỰ KIẾN) NĂM HỌC 2021 - 2022

24
09
'21

Thời khóa biểu học kỳ 1 (dự kiến) năm học 2021-2022. Ngành: Không Chuyên Tiếng Anh - Cao Đẳng, TCCN Khóa 2021.

 

     Thời khóa biểu học kỳ 1 (dự kiến) năm học 2021-2022. Ngành: Không Chuyên Tiếng Anh - Cao Đẳng, TCCN Khóa 2021.
Sinh viên truy cập vào link sau để xem chi tiết. 
       Link: Sinh viên click vào để xem file có link lớp học
 
 

FIT-TDC

Tuyển sinh
CAO ĐẲNG
2024
Ngành

Truyền thông &
Mạng máy tính
Ngành

Công nghệ thông tin
Ngành

Thiết kế đồ họa

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Lịch
trực khoa

Họ & Tên (Chức vụ) Thời gian
Buổi Thứ
Võ Thành Trung
(Trưởng Khoa CNTT)
Sáng Thứ 2
Chiều Thứ 5
Sáng Thứ 6
Phan Thị Thể
(Phó Khoa CNTT)
Sáng Thứ 2
Nguyễn Huy Hoàng
(Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm)
Chiều Thứ 4
Cao Trần Thái Anh
(Trưởng Bộ môn Mạng máy tính)
Chiều Thứ 3
Nguyễn Phong Lan
(Trưởng Bộ môn Đồ họa)
Sáng Thứ 3
Nguyễn Huy Hoàng
(Phụ trách quản lý Bộ môn Hệ thống thông tin)
Sáng Thứ 5
Việc làm TDC

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở