Thông báo SV liên hệ nộp học phí và phí học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

Thông báo SV liên hệ nộp học phí và phí học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

04
06
'21

Thông báo SV liên hệ nộp học phí và phí học kỳ 2 năm học 2020 - 2021


Trong giai đoạn dịch bệnh có diễn biến phức tạp, nhằm hạn chế tiếp xúc trực tiếp theo quy định, Nhà trường chỉ thu học phí của SV thông qua hệ thống ngân hàng theo thông tin sau

Sinh viên truy cập vào link sau để xem chi tiết. 
51_thong-bao-sv-lien-he-nop-hoc-phi-phi-nh-2020-2021.doc
 
 
 

FIT-TDC

Tuyển sinh
CAO ĐẲNG
2021
Ngành

Truyền thông &
Mạng máy tính
Ngành

Công nghệ thông tin
Ngành

Thiết kế đồ họa

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Lịch
trực khoa

Họ & Tên (Chức vụ) Thời gian
Buổi Thứ
Lê Diên Tâm
(Trưởng khoa)
Chiều Thứ 4
Sáng Thứ 5
Sáng Thứ 6
Sáng Thứ 7
Phan Thị Thể
(Phó Trưởng khoa)
Sáng Thứ 2
Chiều Thứ 6
Nguyễn Huy Hoàng
(Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm)
Chiều Thứ 2
Chiều Thứ 3
Nguyễn Thanh Vũ
(Trưởng Bộ môn Mạng máy tính)
Chiều Thứ 5
Nguyễn Phong Lan
(Trưởng Bộ môn Đồ họa)
Sáng Thứ 3
Lâm Thị Phương Thảo
(Trưởng Bộ môn Tin học cơ sở)
Sáng Thứ 4

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở