Thông báo về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho học sinh sinh viên

Thông báo về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho học sinh sinh viên

05
06
'21

Thông báo về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ nghỉ học tạm thời, thôi học, học lại sau khi hết hạn bảo lưu và cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho học sinh sinh viên.

 

     Thông báo về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ nghỉ học tạm thời, thôi học, học lại sau khi hết hạn bảo lưu và cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho học sinh sinh viên.
   Căn cứ Thông 65/TB-CNTĐ-HC ngày 03/6/2021 của Hiệu trưởng về việc thay đổi phương thức làm việc trong tình hình dịch bệnh.
     Phòng Quản lý đào tạo thông báo quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ bảo lưu, thôi học, học lại sau khi hết hạn bảo lưu và cấp phát văn bằng chứng chỉ cho học sinh sinh viên (HSSV) trong tình hình dịch bệnh.
Sinh viên truy cập vào link sau để xem chi tiết:  thong-bao-tiep-nhan-giai-quyet.pdf
 
FIT-TDC

Tuyển sinh
CAO ĐẲNG
2021
Ngành

Truyền thông &
Mạng máy tính
Ngành

Công nghệ thông tin
Ngành

Thiết kế đồ họa

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Lịch
trực khoa

Họ & Tên (Chức vụ) Thời gian
Buổi Thứ
Lê Diên Tâm
(Trưởng khoa)
Chiều Thứ 4
Sáng Thứ 5
Sáng Thứ 6
Sáng Thứ 7
Phan Thị Thể
(Phó Trưởng khoa)
Sáng Thứ 2
Chiều Thứ 6
Nguyễn Huy Hoàng
(Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm)
Chiều Thứ 2
Chiều Thứ 3
Nguyễn Thanh Vũ
(Trưởng Bộ môn Mạng máy tính)
Chiều Thứ 5
Nguyễn Phong Lan
(Trưởng Bộ môn Đồ họa)
Sáng Thứ 3
Lâm Thị Phương Thảo
(Trưởng Bộ môn Tin học cơ sở)
Sáng Thứ 4

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở