Thông báo về việc xem thời khóa biểu học tập và hướng dẫn tham gia lớp học trực tuyến cho HSSV Khóa 2021

Thông báo về việc xem thời khóa biểu học tập và hướng dẫn tham gia lớp học trực tuyến cho HSSV Khóa 2021

10
09
'21

Thông báo về việc xem thời khóa biểu học tập và hướng dẫn tham gia lớp học trực tuyến cho HSSV Khóa 2021

 

    1. Các mốc thời gian HSSV lưu ý:
- Từ 20/09 đến 25/09/2021: tham gia tuần lễ sinh hoạt công dân đầu khóa học.
- Từ 27/09/2021: bắt đầu học học kỳ 1 năm học 2021-2022.
    2. Xem thời khóa biểu (TKB) học tập:
- HSSV Khóa 2021 đã đóng học phí sẽ được xếp lớp cố định và có thể đăng nhập tài khoản cá nhân bằng mã số HSSV của mình để xem TKB học tập học kỳ 1, năm học 2021-2022 tại trang online.tdc.edu.vn và HSSV có thể xem hướng dẫn trong Sổ tay học vụ khóa tuyển sinh năm 2021 được đăng tải trên trang online.tdc.edu.vn -> Mục Sổ tay sinh viên.
    3. Hướng dẫn tham gia lớp học trực tuyến:
- HSSV Khóa 2021 đã đóng học phí sẽ chính thức học học kỳ 1 năm học 2021-2022 kể từ ngày 27/09/2021 bằng hình thức trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.
- HSSV xem hướng dẫn tham gia lớp học trực tuyến theo nội dung đính kèm bên dưới thông báo này để thực hiện.

Tuyển sinh
CAO ĐẲNG
2024
Ngành

Truyền thông &
Mạng máy tính
Ngành

Công nghệ thông tin
Ngành

Thiết kế đồ họa

Catalogue
English

FIT - TDC catalogue English

Japanese

FIT - TDC catalogue Japanese

Lịch
trực khoa

Họ & Tên (Chức vụ) Thời gian
Buổi Thứ
Võ Thành Trung
(Trưởng Khoa CNTT)
Sáng Thứ 2
Chiều Thứ 5
Sáng Thứ 6
Phan Thị Thể
(Phó Khoa CNTT)
Sáng Thứ 2
Nguyễn Huy Hoàng
(Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm)
Chiều Thứ 4
Cao Trần Thái Anh
(Trưởng Bộ môn Mạng máy tính)
Chiều Thứ 3
Nguyễn Phong Lan
(Trưởng Bộ môn Đồ họa)
Sáng Thứ 3
Nguyễn Huy Hoàng
(Phụ trách quản lý Bộ môn Hệ thống thông tin)
Sáng Thứ 5
Việc làm TDC

Sự kiện
Hoạt động

Bộ môn
chuyên ngành

200x200
Mạng
máy tính
200x200
công nghệ
phần mềm
200x200
Đồ họa
200x200
Tin học
cơ sở