14
Tháng 08

FIT-TDC Tổ Chức Buổi Livestream Tư Vấn Tuyển Sinh Ngành Thiết Kế Đồ Họa

Vào lúc 10:30 sáng 08/08/2021, FIT-TDC đã tổ chức buổi Livestream tư vấn tuyển sinh ngành Thiết Kế Đồ Họa[...]

14
Tháng 08

FIT-TDC Tổ Chức Buổi Livestream Tư Vấn Tuyển Sinh Ngành Công Nghệ Thông Tin

Vào lúc 10:30 sáng 07/08/2021, FIT-TDC đã tổ chức buổi Livestream tư vấn tuyển sinh ngành Công Nghệ thông Tin[...]

05
Tháng 06

Thông báo về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho học sinh sinh viên

Thông báo về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ nghỉ học tạm thời, thôi học, học lại sau khi hết hạn bảo lưu và cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho học sinh sinh viên. [...]

04
Tháng 06

Thông báo về tiếp và giải quyết công tác học vụ HSSV và tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh khóa 2021

Thông báo về tiếp và giải quyết công tác học vụ HSSV và tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh khóa 2021[...]

04
Tháng 06

Thông báo SV liên hệ nộp học phí và phí học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

Thông báo SV liên hệ nộp học phí và phí học kỳ 2 năm học 2020 - 2021[...]

02
Tháng 06

Danh sách sinh viên thực tập doanh nghiệp 2021 - Ngành Công nghệ thông tin

Danh sách sinh viên thực tập doanh nghiệp 2021 - Ngành Công nghệ thông tin[...]

02
Tháng 06

Danh sách sinh viên thực tập doanh nghiệp 2021 - Ngành Truyền thông & Mạng máy tính

Danh sách sinh viên thực tập doanh nghiệp 2021 - Ngành Truyền thông & Mạng máy tính[...]

02
Tháng 06

Danh sách sinh viên thực tập doanh nghiệp 2021 - Ngành Thiết kế đồ họa

Danh sách sinh viên thực tập doanh nghiệp 2021 - Ngành Thiết kế đồ họa[...]

27
Tháng 05

Đoàn Khoa CNTT tổ chức lễ trao tặng Máy Tính Tình Bạn năm 2021

Vào ngày 06 tháng 05 năm 2021. Đoàn Khoa CNTT tổ chức lễ trao tặng "Máy Tính Tình Bạn" năm 2021.[...]

09
Tháng 05

Danh Sách Các Lớp Học Phần Giảng Dạy Trực Tuyến 2021

Danh Sách Các Lớp Học Phần Giảng Dạy Trực Tuyến 2021. Bao gồm Khoa CNTT và Khoa Khoa Học Cơ Bản.[...]

Sự kiện
Hoạt động