21
Tháng 11

Không phải cứ mở Google Meet và Zoom lên thì được gọi là dạy trực tuyến

Nếu như dạy trực tiếp chỉ soạn giáo án, tài liệu thì khi dạy trực tuyến, người thầy phải chuẩn bị nhiều nguồn tư liệu học tập khác như quay video bài giảng, thiết kế tương tác trên video bài giảng, thiết kế các công cụ đánh giá...[...]

19
Tháng 11

Chúc Mừng Giảng Viên FIT-TDC Đạt Giải Cao Trong Hội Giảng Nhà Giáo Giáo Dục Nghề Nghiệp Toàn Quốc năm 2021

Ngày 18/11/2021, Lễ bế mạc Hội giảng Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) toàn quốc năm 2021 đã diễn ra.[...]

16
Tháng 11

Chúc Mừng Các Bạn Đạt Giải Cao Trong Cuộc Thi "Thử Thách Lập Trình" năm 2021

Chúc Mừng Các Bạn Đoạt Giải Cao Trong Cuộc Thi "Thử Thách Lập Trình" năm 2021[...]

13
Tháng 11

Chúc Mừng Các Bạn SV Khoa CNTT Đạt Danh Hiệu Thủ Khoa Tốt Nghiệp Năm 2021

Chúc Mừng Các Bạn SV khoa CNTT đạt danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp năm 2021[...]

05
Tháng 11

Chúc mừng các sinh viên FIT-TDC tốt nghiệp đợt 1 năm 2021

FIT-TDC chúc mừng các sinh viên ngành CNTT, Truyền thông & Mạng máy tính và Thiết kế đồ họa bậc cao đẳng đã tốt nghiệp trong đợt 1 năm 2021.[...]

03
Tháng 11

Thông báo về việc đăng ký học trả nợ các học phần trong học kỳ 1 năm học 2021-2022

Thông báo về việc đăng ký học trả nợ các học phần Mạng máy tính, Tin học, Thiết kế mẫu 1, Trang trí và Luật xa gần trong học kỳ 1 năm học 2021-2022[...]

23
Tháng 10

Thời khóa biểu và link HP Kỹ Thuật Lập Trình 1 năm 2021-2022

Thời khóa biểu và link HP Kỹ Thuật Lập Trình 1 năm 2021-2022 Học Kỳ 1 - NĂM HỌC 2021 - 2022 (Bắt đầu học từ 25/10/2021).[...]

17
Tháng 10

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp Đợt 2 năm 2021

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp Đợt 2 năm 2021[...]

16
Tháng 10

Danh sách trúng tuyển Chương trình CNTT IT-TFT Nhật Bản 2021

FIT-TDC chúc mừng các bạn đã trúng tuyển chương trình Công nghệ thông tin theo mô hình gắn kết với doanh nghiệp và trường Cao đẳng Nhật Bản năm 2021.[...]

14
Tháng 10

Thông báo đăng ký thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh không chuyên 2021

Thông báo đăng ký thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh không chuyên năm 2021[...]

Sự kiện
Hoạt động