13
Tháng 10

Cập nhật lịch phỏng vấn chương trình CNTT Nhật Bản 2021

Các sinh viên có tên trong danh sách vui lòng có mặt theo lịch để tham dự phỏng vấn. Lịch này thay thế cho lịch cũ.[...]

12
Tháng 10

Thông báo Thu học phí và các khoản thu khác Học kỳ I năm học 2021-2022

Thông báo Thu học phí & các khoản thu khác Học kỳ I năm học 2021-2022[...]

08
Tháng 10

Đăng ký tham gia livetream workshop Bộ Môn Công Nghệ Phần Mềm

Hãy đăng ký tham gia buổi livestream workshop Bộ Môn Công Nghệ Phần Mềm vào lúc 9:30 ngày 16/10/2021 tại fanpage Khoa Công Nghệ Thông Tin.[...]

07
Tháng 10

Lịch phỏng vấn chương trình CNTT Nhật Bản 2021

Các sinh viên có tên trong danh sách vui lòng có mặt theo lịch để tham dự phỏng vấn.[...]

03
Tháng 10

FIT-TDC Tổ Chức Buổi Livestream chào đón Tân sinh viên FIT-TDC Khóa 2021

Vào lúc 09:30 sáng 25/09/2021, FIT-TDC Tổ Chức Buổi Livestream chào đón Tân sinh viên FIT-TDC Khóa 2021[...]

24
Tháng 09

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I (DỰ KIẾN) NĂM HỌC 2021 - 2022

Thời khóa biểu học kỳ 1 (dự kiến) năm học 2021-2022. Ngành: Không Chuyên Tiếng Anh - Cao Đẳng, TCCN Khóa 2021.[...]

21
Tháng 09

Lịch Sinh Hoạt Công Dân Khóa 2021

Tổng hợp lịch sinh hoạt đầu khóa cho công dân khóa 21. [...]

20
Tháng 09

FIT-TDC Tổ Chức Buổi Livestream workshop Phân tích dữ liệu & Quản lý dự án phần mềm năm 2021

Vào lúc 09:30 sáng 11/09/2021, FIT-TDC Tổ Chức Buổi Livestream workshop Phân tích dữ liệu & Quản lý dự án phần mềm năm 2021[...]

10
Tháng 09

Thông báo về việc xem thời khóa biểu học tập và hướng dẫn tham gia lớp học trực tuyến cho HSSV Khóa 2021

Thông báo về việc xem thời khóa biểu học tập và hướng dẫn tham gia lớp học trực tuyến cho HSSV Khóa 2021[...]

09
Tháng 09

Thông báo về việc gia hạn thời gian xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên trình độ cao đẳng Khóa 2016

Thông báo về việc gia hạn thời gian xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên trình độ cao đẳng Khóa 2016[...]

Sự kiện
Hoạt động